Dzień Dziecka w Muzeum im. Orła Białego

P10504842 czerwca 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS II” – edycja 2015 zorganizował imprezę społecznościowo-integracyjną z okazji Dnia Dziecka w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
Impreza rozpoczęła się ok. godz. 14 zwiedzaniem Muzeum wraz z przewodnikami. Na koniec odbył się konkurs z nagrodami z wiedzy o eksponatach i Muzeum. Odbył się tradycyjnie już przejazd transporterem opancerzonym BTR-60, na który nie brakowało chętnych. Następnie dzieciom rozrywkę i zabawy zapewniał Klaun z Księżniczką. Na koniec imprezy na uczestników czekał mały poczęstunek z grilla.
Wszyscy wracali do domów zadowoleni po dniu pełnym atrakcji.

Więcej

Projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II ” – edycja 2015 trwa

projekt-systemowy-nowe-szanse-w-mops-ii–edycja-2015-trwa-2Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od lutego do sierpnia 2015 r.  realizuje projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II” – edycja 2015, Poddziałanie 7.1.1. Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 31 bezrobotnych klientów MOPS  z rodzinami. 25 osób uczestniczy w zajęciach organizowanych przez KIS. W ramach tych zajęć są: warsztaty informatyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z informatykiem,  psychologiem, profilaktykiem uzależnień, lekarzem medycyny pracy, prawnikiem, doradcą zawodowym.  Zajęcia te organizowane są w celu określenia indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zmotywowania do działania, podniesienia własnej samooceny, promowania postaw prospołecznych UP według zidentyfikowanych potrzeb, nabycia praktycznych umiejętności obsługi komputera.

Poradnictwo i doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Partnera działań – Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Od  27 kwietnia rozpoczną się staże dla Uczestników projektu. Odbywać je będzie 13 osób. Po 5 osób skierowanych jest na kurs prawa jazdy, szkolenia zawodowe oraz uczestniczy …

Więcej

Staże dla Uczestników Projektu Nowe Szanse w MOPS II

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt pn. „Nowe Szanse w MOPS II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że grupa 13 uczestników ww. projektu jest przygotowywana do skierowania na 3 miesięczne staże zawodowe głownie do jednostek budżetowych naszej gminy.

W załączeniu można pobrać „Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu”.

Załączniki:

 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • Więcej

  Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe

  SSPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia – siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
  • podstawy rachunkowości firmy,
  • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
  • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  • formy opodatkowania firmy,
  • procedury związane z rejestracją firmy,
  • podstawy prawa pracy,
  • praktyczne tworzenie biznes planu,
  • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
  • podstawy zarządzania i marketingu,
  • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
  • doradztwo z zakresu ekonomii społecznej w tym zakładanie spółdzielni socjalnej,
  • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
   z zakresu  finansów i księgowości, specjalisty …

   Więcej

  Rekrutacja do projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” edycja 2015

  MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu lutym 2015r rozpoczynamy  realizację projektu systemowego „Nowe Szanse w  MOPS II” – edycja 2015r finansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
  i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
  Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
  Działaniami projektowymi objętych będzie  30  osób wraz z rodzinami. Uczestnicy biorący udział
  w projekcie objęci będą kompleksowym wsparciem w ramach pracy socjalnej na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu pracy.

  W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej korzystać będą z różnych form wsparcia grupowego , indywidualnego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów informatycznych.

  W ramach działań projektowych przewidziane są również:

  • kursy zawodowe i kurs prawa jazdy;
  • staże i prace społecznie użyteczne;
  • środowiskowe imprezy integracyjne
  • zajęcia psychoruchowe na basenie oraz rehabilitacja zdrowotna
  • korepetycje przedmiotowe dla …

   Więcej

  Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II”

  P105024618 grudnia 2014 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS II ”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

  Partnerem działań był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej. Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. W projekcie wzięło udział 117 rodzin, zawarto 91 kontraktów socjalnych i 26 Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Do projektu zrekrutowano 8 osób niepełnosprawnych i zakupiono niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 40 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursów zawodowych i 21 ukończyło kurs prawa jazdy. 13 uczestników zostało skierowanych do Centrum Integracji Społecznej. 24 uczestników w wieku do 30 lat odbyło staże zawodowe . …

  Więcej

  Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Nowe Szanse w MOPS II”

  MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej informują, iż dnia 18 grudnia 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury, ul. J. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Nowe Szanse w MOPS II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Więcej

  Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne

  P1050198Dnia 12 grudnia 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla uczestników projektu „Nowe Szanse w MOPS II”. Osoby biorące udział w projekcie oraz ich dzieci miały okazję obejrzeć film w technice 3D pt. ,,Wielka Szóstka”. Familijne oglądanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a bajkowy klimat wprowadzał w świąteczną atmosferę. Po filmie całe rodziny udały się do Patio, gdzie spotkali się z Mikołajem i jego świtą . Mikołaj przy pomocy elfów  wręczył paczki zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Najmłodsi, choć nie tylko, ochoczo pozowali do zdjęć z Mikołajem.

  Więcej