Rekrutacja do projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” edycja 2015

MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu lutym 2015r rozpoczynamy  realizację projektu systemowego „Nowe Szanse w  MOPS II” – edycja 2015r finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Działaniami projektowymi objętych będzie  30  osób wraz z rodzinami. Uczestnicy biorący udział
w projekcie objęci będą kompleksowym wsparciem w ramach pracy socjalnej na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu pracy.

W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej korzystać będą z różnych form wsparcia grupowego , indywidualnego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów informatycznych.

W ramach działań projektowych przewidziane są również:

 • kursy zawodowe i kurs prawa jazdy;
 • staże i prace społecznie użyteczne;
 • środowiskowe imprezy integracyjne
 • zajęcia psychoruchowe na basenie oraz rehabilitacja zdrowotna
 • korepetycje przedmiotowe dla … Więcej

Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II”

P105024618 grudnia 2014 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS II ”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

Partnerem działań był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej. Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. W projekcie wzięło udział 117 rodzin, zawarto 91 kontraktów socjalnych i 26 Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Do projektu zrekrutowano 8 osób niepełnosprawnych i zakupiono niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 40 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursów zawodowych i 21 ukończyło kurs prawa jazdy. 13 uczestników zostało skierowanych do Centrum Integracji Społecznej. 24 uczestników w wieku do 30 lat odbyło staże zawodowe . … Więcej

W żalu z rodzinami pracowników GOPS Maków

kondolencjeKonwent CIS/KIS z niewypowiedzianym smutkiem przyjął wiadomość o tragicznej śmierci Pani Renaty Białkowskiej i Pani Małgorzaty Kowalczyk, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie.

Solidarnie łączymy się z Rodzinami dotkniętymi tragedią.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Nowe Szanse w MOPS II”

MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej informują, iż dnia 18 grudnia 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury, ul. J. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Nowe Szanse w MOPS II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne

P1050198Dnia 12 grudnia 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla uczestników projektu „Nowe Szanse w MOPS II”. Osoby biorące udział w projekcie oraz ich dzieci miały okazję obejrzeć film w technice 3D pt. ,,Wielka Szóstka”. Familijne oglądanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a bajkowy klimat wprowadzał w świąteczną atmosferę. Po filmie całe rodziny udały się do Patio, gdzie spotkali się z Mikołajem i jego świtą . Mikołaj przy pomocy elfów  wręczył paczki zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Najmłodsi, choć nie tylko, ochoczo pozowali do zdjęć z Mikołajem.

Projekt Aktywność i Integracja

SAZONStowarzyszenie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” od 01.04. do 30.11.2014r. realizowało projekt „Aktywność i Integracja” . Projekt był współfinansowany ze środków gminy Skarżysko- Kamienna. W projekcie brało udział 20 osób w tym 16 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zostały zorganizowane konsultacje i spotkania tematyczne z fizjoterapeutą i lekarzem. Miały one na celu promowanie zdrowego trybu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych. Uczestnicy , na zajęciach praktycznych , zapoznali się z techniką marszu z kijkami do Nordic Walking. Marsze odbywały się w miejscach na obrzeżu miasta –Bernatka ,Rejów. Na zakończenie ostatniego rajdu odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i jabłek.

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy – Dni Otwarte/Dzień Seniora 2014

P105009620 listopada 2014 roku w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” został zorganizowany coroczny Dzień Otwarty. W tym roku do organizacji obchodów włączyło się Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc”, a sam Dzień Otwarty połączono z obchodami „Dnia Seniora” . Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Domu Środowiskowego , obejrzeć wystawę prac uczestników oraz skosztować własnoręcznie przygotowanych wypieków. Mogli wysłuchać prelekcji lekarzy medycyny: Anny Sokół –„Niepełnosprawni w życiu społecznym” oraz Agnieszki Kuduk – „Moje zdrowie psychiczne”. Dodatkową atrakcją był występ artystyczny w wykonaniu domowników DŚDS   pt. ”Cztery pory roku w poezji i w piosence”.

Życzenia dla pracowników socjalnych

konwent-kisRada Programowa IV Kadencji 2014/2015 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienny trud wspierania osób i rodzin, które
z racji swojej sytuacji życiowej muszą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Rada Programowa złożyła życzenia dla wszystkich Pracowników Socjalnych na ręce Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS, a także dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Treść listów w załącznikach:

 • List do DPiIS.
 • List do OPS.
 • Bezpieczny rowerzysta

  bezpieczny-rowerzysta-20141110-10Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II”, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach działań projektowych został zorganizowany cykl spotkań „Bezpieczny rowerzysta”.
  W październiku i listopadzie br. wytypowana grupa dzieci uczestników projektu uczęszczała na zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z otrzymaniem karty rowerowej. Wiedza teoretyczna z zakresu ruchu drogowego była przekazywana przez instruktora nauki jazdy w Klubie Integracji Społecznej MOPS. Zajęcia praktyczne odbywały się w Miasteczku Ruchu Drogowego w Skarżysku-Kamiennej. Dzieci pozytywnie zaliczyły końcowy test, a miłą niespodzianką były prezenty dla młodych rowerzystów – kaski ochronne, odblaski i inne akcesoria rowerowe.

   

   

  Nie przechodź obojętnie!

  P1040977W dniu 13.11.2014 r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 5 przy ulicy Zielna 29 w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie o charakterze edukacyjnym i obywatelskim pod nazwą: „Nie przechodź obojętnie” organizowanej dla uczestników i otoczenia projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” oraz dla społeczności lokalnej.

  Spotkanie odbyło się we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. W spotkaniu wzięli udział również uczniowie powyższej placówki oświatowej.

  Uczestnicy zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyką zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

   

  Spotkanie o charakterze edukacyjno-obywatelskim

  spotkanie-o-charakterze-edukacyjno-obywatelskim-20141108-7Dnia 08.11.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz Komendą Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej, był organizatorem spotkania o charakterze edukacyjno obywatelskim. Dotyczyło ono zasad bezpieczeństwa drogowego. Spotkanie to odbyło się podczas Powiatowego Marszobiegu Jesiennego.

  W ramach spotkania przeprowadzono pogadankę tematyczną „Pieszy bezpieczny na drodze” oraz konkursy z nagrodami.

  Uczestnicy biorący udział w tegorocznej jesiennej edycji marszobiegu mieli do pokonania czterokilometrową trasę dookoła zalewu Rejów prowadzącą ścieżką rowerową. Dla wszystkich uczestników przewidziany był poczęstunek oraz wiele atrakcji, m.in. „Szukanie skarbów”, karaoke oraz występ lokalnego artysty Wacława Pejasa.