Poszukiwani specjaliści do projektu “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją Projektu „Nowe Szanse w MOPS”, realizowanym w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje specjalistów:

 • Do obsługi projektu:
  • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie materiałów promocyjnych);
  • specjalistę ds. zamówień publicznych;
  • prawnika (obsługa prawna projektu).
 • Do pracy z beneficjentami ostatecznymi:
  • profilaktyka uzależnień;
  • lekarza medycyny pracy;
  • logopedy;
  • lekarza psychiatry;
  • terapeuty;
  • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych);
  • rehabilitanta.
 • Więcej

  Rekrutacja 2009 – Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór osób długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, Dz. U. 04.99.1001 z póź. zm.) będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do projektu „Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Więcej

  Choinkowe Spotkanie Integracyjne

  Beneficjenci projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostali zaproszeni na spotkanie integracyjne połączone z rozdaniem paczek żywnościowych.

  Spotkanie odbyło się dnia 06 grudnia 2008 roku w Kinie Wolność – Klub Antidotum.

  Więcej

  Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

  20 listopada 2008 roku w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się długo oczekiwane wydarzenie – drzwi otwarte. To dzień, w którym każdy mógł do nas przyjść, obejrzeć nasz dom, zobaczyć, jak spędzamy tu czas, porozmawiać z nami i naszymi opiekunami.
  Długo przygotowywaliśmy się na ten dzień – dekorowaliśmy dom, wykonywaliśmy podarunki dla przybyłych gości i wypiekaliśmy słodkości – ciasta i ciasteczka, by zaproszeni goście czuli się u nas dobrze, swobodnie, a przede wszystkim ciepło przyjęci.

  Więcej

  Sekcja Usług Specjalistycznych

  16 października 2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Rejów odbyło się spotkanie integracyjne w formie ogniska – zorganizowane przez pracowników SUS dla beneficjentów i ich rodzin. Uczestnikami spotkania byli podopieczni Sekcji Usług Specjalistycznych objęci projektem „Nowe Szanse w MOPS” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyło 49 osób.

  Więcej

  Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

  14 października 2008 roku odbyło się spotkanie z rodzinami „Bliżej siebie”. Była to jedna z niewielu okazji, by móc wraz z naszymi bliskimi zasiąść do stołu wraz z innymi klubowiczami. W takiej chwili słowo „dom” przybiera dla nas podwójne znaczenie – nie dość, że znajdowaliśmy się w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy, który na co dzień jest naszym drugim domem, to jeszcze obok nas siedziały bliskie nam osoby – rodzice, rodzeństwo.

  Więcej

  Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

  Na przestrzeni października w każdą środę i czwartek w Dziennym Domu Środowiskowym odbywają się warsztaty ogrodnicze. Na początku planowaliśmy kolejność niezbędnych prac, zrobiliśmy wykaz potrzebnych narzędzi, po czym zajęliśmy się projektowaniem naszego ogródka – począwszy od tego, gdzie wsadzimy które rośliny aż do wyboru ich rodzaju.

  Więcej

  Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

  Dnia 2 października 2008 r. odbyło się spotkanie integracyjne.

  Zaprosiliśmy na nie wielu znakomitych gości: sąsiedni dom środowiskowy z naszego miasta, naszych przyjaciół i znajomych oraz osoby, które na co dzień nam pomagają – tak chcieliśmy się im odwdzięczyć za towarzyszenie w trudnych chwilach, troskę i przyjaźń. Oprócz grillowanych kiełbasek, sami własnoręcznie przygotowaliśmy ciasto i ciasteczka, które wzbogaciły poczęstunek na naszym spotkaniu. Zaproszeni goście również przynieśli przygotowane przez siebie smakołyki.

  Spotkanie, to nie tylko jedzenie – to przede wszystkim wspaniała zabawa.

  Więcej

  Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

  Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Priorytet 7: „Promocja Integracji Społecznej”. Zadaniem realizowanym w projekcie systemowym „Nowe szanse w MOPS” są zajęcia klubowe. Odbywają się one od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.30 do 16.30.
  Uczestniczy w nich 15 osób.

  Więcej

  Profilaktyczny Festyn Rodzinny

  W dniu 3 października 2008 r. w Hali Sportowej w Skarżysku-Kamiennej odbył się RODZINNY FESTYN PROFILAKTYCZNY.
  Impreza została zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej głównie dla beneficjentów projektu systemowego w ramach Programów Aktywności Lokalnej i Kontraktów Socjalnych w projekcie „Nowe Szanse w MOPS”, ale wstęp mieli wszyscy zainteresowani.

  W festynie brały udział całe rodziny.

  Więcej

  Ogłoszenie o naborze do projektu „Nowy START” Poddziałanie 6.1.1

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt konkursowy: Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” ogłasza nabór osób długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, Dz.U.04.99.1001 z póź. zm.) będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do projektu „Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy oraz identyfikacja ich możliwości poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania i diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.

  Więcej