Ogłoszenie o naborze do projektu „Nowy START” Poddziałanie 6.1.1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt konkursowy: Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” ogłasza nabór osób długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, Dz.U.04.99.1001 z póź. zm.) będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do projektu „Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy oraz identyfikacja ich możliwości poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania i diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.
Liczba osób: 100

Projekt „Nowy START” kierowany jest głównie do osób:

  • długotrwale bezrobotnych,
  • młodzieży do 25 roku życia,
  • kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób 45 +.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają wszechstronne wsparcie ze strony doradców zawodowych, psychologów, profilaktyka uzależnień, lekarza medycyny pracy, radcy prawnego i informatyka.
Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły w nim uczestniczyć do 30 września 2010 roku.

Wszelkich informacji udziela biuro projektu:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 25 28 028
e-mail:

Komentowanie jest wyłączone.