NOWY PROJEKT W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MOPS!!!

Informujemy, iż od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2014 roku Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyski Biurem Rozwoju Regionalnego – Biurem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie realizował projekt pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt adresowany jest do 30 osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek: 18–24 lata;
 • klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamienne;
 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
 • wykształcenie maksymalnie średnie.

Działania w ramach projektu przewidują:

 1. Poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz diagnozy kompetencji zawodowych i społecznych.
 2. Wsparcie grupowe tj.: treningi kompetencji zawodowych i społecznych, warsztat ABC przedsiębiorczości oraz warsztat z zakresu obsługi komputera.
 3. Uczestnictwo w jednym z poniższych szkoleń:
  • przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B,
  • ogrodnik terenów zielonych;
  • sprzedawca/kasjer.
 4. Staże zawodowe u pracodawcy na okres do 6 miesięcy.
 5. 2 wyjazdy integracyjno-edukacyjne dla Uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu realizowana będzie w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2012 lub do momentu zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.
Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem rekrutacji dostępny będzie na stronie internetowej www.kis-skarzysko.pl w zakładce Materiały » Dokumenty od 1 listopada 2012 roku.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w Biurze projektu:
Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem projektu:
Klub Integracji Społecznej MOPS, ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. 41 25 28 028
Tel./fax. 41 25 24 875
e-mail:

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Komentowanie jest wyłączone.