Rekrutacja do projektu Kreatywnie i Skutecznie

Trwa rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz
  • osoby bierne zawodowo korzystające s pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Poniżej została zamieszczona pełna dokumentacja do uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnić załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny.

 

 

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Karta oceny osoby przystępującej do projektu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące wsparcia tożsamego

Załącznik nr 6 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie

 

Komentowanie jest wyłączone.