Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II”

P105024618 grudnia 2014 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS II ”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

Partnerem działań był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej. Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. W projekcie wzięło udział 117 rodzin, zawarto 91 kontraktów socjalnych i 26 Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Do projektu zrekrutowano 8 osób niepełnosprawnych i zakupiono niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 40 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursów zawodowych i 21 ukończyło kurs prawa jazdy. 13 uczestników zostało skierowanych do Centrum Integracji Społecznej. 24 uczestników w wieku do 30 lat odbyło staże zawodowe . Prace społeczno użyteczne wykonywało 57 uczestników, prace zorganizowane były w 27 jednostkach miasta.

W ramach projektu odbyły się 4 festyny dla rodzin i społeczności lokalnej .: KINOPARK, Marsz Różowej Wstążeczki , Spotkanie w Muzeum im. Orła Białego i Mikołajki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji wzięli udział pracownicy MOPS i PUP oraz zaproszeni goście, wśród których byli min. wiceprezydent miasta Krzysztof Myszka, . Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i mediów z terenu miasta i powiatu, którzy współpracowali z Ośrodkiem w ramach realizacji działań, a szczególnie przy organizacji prac społecznie użytecznych i staży

Zaproszonym gościem był Pan Bartosz Szymusik z firmy consultingowej „BaSz”, który wygłosił prelekcję na temat „Angażowanie społeczności lokalnej miasta Skarżyska-Kamiennej na rzecz własnego środowiska”.

Komentowanie jest wyłączone.