Konferencja Podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II – edycja 2015”

konferencja-podsumowujaca-20150827-1827 sierpnia 2015 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II – edycja 2015”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Partnerem działań był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W tegorocznej edycji projektu trwającej od lutego do sierpnia uczestniczyło 31 klientów MOPS z rodzinami. Praca socjalna prowadzona z uczestnikami projektu miała na celu: aktywizację klienta motywującą do podejmowania samodzielnych działań, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, zrozumienie mechanizmów rynku pracy oraz podwyższenie samooceny i dbałość o własny wizerunek. Realizacji tych celów służyły: poradnictwo indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego, prawnika i profilaktyka uzależnień.

13 osób odbyło 3 miesięczny staż w różnych placówkach na terenie miasta. 3 rodziny wyjechały na turnusy rehabilitacyjne. 5 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe kończąc szkolenia zawodowe, kolejne 5 zostało skierowane do Centrum Integracji Społecznej. Prace społeczno-użyteczne wykonywało 9 osób. Na kurs prawa jazdy zostało skierowanych 5.

W ramach projektu odbyły się imprezy integracyjne: Dzień Dziecka w Muzeum im. Orła Białego, wycieczka do Bałtowa i KINOPARK na zakończenie projektu.

W konferencji wzięli udział pracownicy MOPS i PUP oraz zaproszeni goście wśród, których byli m.in.: p. Rafał Zamojski – Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski i Członkowie Zarządu Powiatu p. Katarzyna Bilska i p. Anna Leżańska, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych współpracujących z MOPS i PUP.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacja z konferencji dostępna jest w tym miejscu.

Komentowanie jest wyłączone.