Konferencja „Nowe Szanse w MOPS”

W dniu 30 września 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja promująca i podsumowująca dotychczasowe działania prowadzone w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas konferencji przypomniano główne założenia projektu, który adresowany jest głównie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i współuzależnionych oraz osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi. Osoby te w ramach projektu mają dostęp do poradnictwa specjalistycznego realizowanego w Klubie Integracji Społecznej MOPS przy ul. Sikorskiego 10 w Skarżysku-Kamiennej, obejmującego zajęcia z profilaktykiem uzależnień, psychologiem, lekarzem medycyny pracy, doradcą zawodowym, informatykiem oraz prawnikiem.

Dzięki oferowanej pomocy i wsparciu uczestnicy projektu mają szansę rozwijać swoje umiejętności społeczne, a poprzez udział w zajęciach zmienić postawę, zwiększyć aktywność i motywację do podejmowania samodzielnych działań poprawiających sytuację życiową.

Konferencja odbyła się z udziałem pracowników obydwu instytucji oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: starosta skarżyski – Michał Jędrys, wiceprezydent – Grzegorz Małkus, przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – Andrzej Dąbrowski, jego zastępca – Adolf Walkowiak, posłanka  – Marzena Okła-Drewnowicz, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – Barbara Nowak i Rafał Zamojski oraz przedstawiciele mediów.

 

Komentowanie jest wyłączone.