Koferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS”

Konferencja podsumowująca19 listopada 2013 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany od 2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

Partnerem formalnym projektu od 2010 r.  był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji.

W konferencji wzięli udział pracownicy MOPS i PUP oraz zaproszeni goście, wśród których byli: wice starosta skarżyski p. Waldemar Mazur, zastępca prezydenta miasta p. Grzegorz Małkus, przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej p. Andrzej Dąbrowski oraz radni gminni.

Nie zabrakło również przedstawicieli instytucji z terenu miasta i powiatu, którzy współpracowali z Ośrodkiem w ramach realizacji działań, a szczególnie przy organizacji prac społecznie użytecznych, staży i zatrudnienia. Na podkreślenie zasługuje fakt szerokiej współpracy ze społecznością lokalną gminy i powiatu.

Realizując działania związane z reintegracją zawodową w formie zatrudnienia wspieranego (PSU, staże) od kilku lat współpracujemy z 27 jednostkami gminnymi i powiatowymi. Byli z nami również przedstawiciele różnych instytucji z którymi organizowaliśmy działania środowiskowe dla społeczności lokalnej np. Kinopark, Marsz Różowej Wstążeczki, Sport dla Wszystkich.

W czasie Konferencji Pani Renata Karpeta – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Skarżysku-Kamiennej w imieniu placówek współpracujących złożyła podziękowania na ręce p. dyrektor MOPS – Bożeny Bętkowskiej i za-cy dyrektora PUP – p. Bogusława Ciok wręczając pamiątkowe medale. Był to bardzo miły gest świadczący o zawiązanych więzach współpracy.

Zaproszonym gościem był prelegent – Pan Cezary Miżejewski, polityk, poseł II kadencji Sejmu, obecnie przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Pan Cezary przybliżył nam założenia polityki społecznej w nowym okresie programowania 2014-2020 oraz znaczenie usług i ekonomii społecznej dla społeczności lokalnej.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących wspólnych działań MOPS i PUP oraz osiągniętych rezultatów:

  1. Konferencja podsumowujaca Nowe Szanse w Mops 2013.
  2. Dobre praktyki MOPS i PUP.

Komentowanie jest wyłączone.