JOBFirma 2018

W dniu 6 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie instytucji uczestniczących w Pakcie Zatrudnieniowym na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie Skarżyskim, który został podpisany w dniu 13 grudnia 2016. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 8 instytucji tworzących Pakt na terenie naszego powiatu. Na spotkaniu podjęto jednogłośnie uchwałę o realizacji II edycji Projektu JOBFirma 2018, w której zostaną wykorzystane doświadczenia nabyte w realizacji I edycji.

II edycja będzie realizowana bez wsparcia zewnętrznego tylko poprzez zaangażowaniu członków Paktu.

Załączniki:

1. Tematyka działań „JOBfirma 2018”

Komentowanie jest wyłączone.