INFORMACJA O WYNIKACH

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 –  informuje, że w dniu 08.11.2013 r. o godzinie 10:00, dokonano otwarcia ofert w postępowaniu Nr: PS.III.341/01/08/2013 na „Realizację warsztatu autoprezentacji i wizażu dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wpłynęła jedna oferta:

  1. Akademia Przedsiębiorczości – Spółka z.o.o. 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2, Oddział: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rzemieślnicza 5.

Umowa z ww. Wykonawcą zostanie podpisana w dniu: 13.11.2013 r.

Więcej szczegółów w załączniku:

1. Informacja o wynikach.

Komentowanie jest wyłączone.