Informacja o wyborze oferty na realizację prac w ramach projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS”

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 r. na prace związane z dostosowaniem części pomieszczeń Klubu Integracji Społecznej MOPS do potrzeb realizacji projektu wpłynęły 2 oferty, w tym na:

Zadanie nr 1. Dostosowanie części pomieszczeń biura do potrzeb osób niepełnosprawnych – ofertę złożyła Firma Usługowo-Handlowa „CZERSKA”, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 30 za kwotę brutto 4 318,00 zł.

Zadanie nr 2. Dostosowanie pomieszczenia do potrzeb biura projektu. Ofertę złożyła F.P.U.H „Meb-RS”, 26-115 Skarżysko-Kościelne, ul. Graniczna 23 „A” za kwotę brutto 3 205,00 zł.

Z powyższymi Wykonawcami zostały zawarte w dniu 15.07.2013 r. umowy na realizację w/w zadań.

Komentowanie jest wyłączone.