Informacja o wyborze oferty

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 16.07.2013 r. na wykonanie gadżetów reklamowych do potrzeb realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły 3 oferty.

Głównym i jedynym kryterium wyboru była cena.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma GetGadget, ul. Wodna 17, 30-556 Kraków. Z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania.

Dziękujemy pozostałym uczestnikom za przesłane oferty.

Komentowanie jest wyłączone.