III Zjazd Konwentu CIS/KIS

MOPSW dniach 17-18 października 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach  k/Legionowa odbył się III Zjazd Konwentu CIS/KIS. Konwent liczy 112 jednostek z terenu całego kraju, członkiem jest również KIS MOPS ze Skarżyska-Kamiennej, którego pracownicy brali udział w w/w spotkaniu.

PROGRAM III ZJAZDU KONWENTU CIS/KIS:

Część Pierwsza:

 1. Wprowadzenie – Rada Programowa II kadencji 2012/2013.
 2. Referaty okolicznościowe:
  • Temat: „10 lat funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym” – Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  • Temat: „Aspekty zatrudnienia socjalnego w działalności pożytku publicznego – kilka refleksji” – Pan Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego,
  • Temat: „Zatrudnienie socjalne w perspektywie finansowej 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego” – Pan Cezary Miżejewski, ekspert ds. ekonomii społecznej, członek Polskiego Komitetu EAPN.
 3. Sprawozdanie Rady Programowej Konwentu CIS/KIS za okres październik 2012-październik 2013 r. – członek Rady Programowej.

Część Druga:

 1. Wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z okazji 10-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
 2. Wyróżnienia Konwentu CIS/KIS tytułem „Przyjaciel centrów i klubów integracji społecznej”.

Część Trzecia:

 1. Temat: Realizacja projektu EFS nr 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym” – Pan Sebastian Musioł, CRZL.
 2. Sprawy organizacyjne Konwentu CIS/KIS:
  • zmiany w Regulaminie Konwentu – zwiększenie liczby członków rady,
  • wybory nowej Rady Programowej na kadencję 2013/2014 oraz plan pracy,
  • działalność zespołów roboczych Konwentu,
  • forma przekształceniowa Konwentu,
  • sprawy różne.

Wśród wyróżnionych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej znalazł się KIS MOPS ze Skarżyska-Kamiennej. Słowa podziękowania zostały również skierowane do Pana Romana Wojcieszka Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Wyróżnienia wręczane były przez Panią Krystynę Wyrwicką Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS oraz Panią Anetę Kowalską Naczelnika Wydziału Aktywnych Form Pomocy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.

Wyróżnienia Konwentu CIS/KIS tytułem „Przyjaciel Centrów i Klubów Integracji Społecznej”.

Rada Programowa Konwentu CIS/KIS z upoważnienia członków Konwentu przyznała z okazji 10-lecia funkcjonowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym specjalne wyróżnienia tytułem „Przyjaciel Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

Na liście wyróżnionych tym tytułem wymienić należy m.in. następujące osoby: Pani Joanna Staręga-Piasek, Pani Krystyna Wyrwicka, Pan Krzysztof Więckiewicz, Pan Cezary Miżejewski, Pan Tadeusz Tomaszewski, Pan Krzysztof Michałkiewicz.

Podziekowanie

Komentowanie jest wyłączone.