Giełda Pracy

Dnia 20 maja 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Centrum Kultury zorganizował w nowo otwartej Hali Sportowej Giełdę Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem pracy, odbyciem stażu lub przygotowania zawodowego.

Podczas Giełdy Pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował swoją dotychczasową działalność, promował realizowane obecnie projekty – „Nowy Start” i „Nowe Szanse w MOPS”, oraz prowadził rekrutację do nich.

Przybliżenie i przedstawienie osobom zainteresowanym usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej odbyło się w formie prezentacji multimedialnej, rozprowadzaniem ulotek, broszur oraz gadżetów.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych.

Komentowanie jest wyłączone.