Giełda Pracy 06.10.2010 r.

W dniu 6 października 2010 r. w godzinach 10.00-13.00 w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej odbyła się kolejna, dziewiąta już edycja Giełdy Pracy, zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejskie Centrum Kultury dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Od godziny 10:00 można było porozmawiać z przedstawicielami firm i instytucji, które w naszym powiecie oferują miejsca pracy. Podczas Giełdy Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował swoją działalność, promował realizowany projekt systemowy – Nowe Szanse w MOPS, oraz prowadził rekrutację osób zainteresowanych ww. projektem.Przybliżenie i przedstawienie osobom zainteresowanym usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odbyło się w formie prezentacji multimedialnej, rozprowadzenia ulotek, broszur oraz gadżetów. Stoisko cieszyło się jak zawsze dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych.

Komentowanie jest wyłączone.