Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Priorytet 7: „Promocja Integracji Społecznej”. Zadaniem realizowanym w projekcie systemowym „Nowe szanse w MOPS” są zajęcia klubowe. Odbywają się one od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.30 do 16.30.
Uczestniczy w nich 15 osób.

Zajęcia klubowe obejmują:

 1. Specjalistyczne poradnictwo:
  • pracownika socjalnego,
  • psychologa,
  • doradcy zawodowego,
 2. Psychoedukację.
 3. Trening umiejętności społecznych.
 4. Warsztat terapii poprzez własną twórczość.
 5. Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.
 6. Działalność kulturalno-integracyjną.

Beneficjenci DŚDS w ramach działań projektowych brali udział w wielu wydarzeniach kulturalno-integracyjnych:

 • I Integracyjnym Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Muzyką do nieba”,
 • Kinoparku – wakacyjnym kinie pod gołym niebem,
 • integracyjnym biwaku terapeutycznym w Sielpi.

Uczestnicy w wakacyjnej atmosferze spędzali miło czas na łonie natury. Było to dla nich szansą zmierzenia się z odmiennymi warunkami, pokonania wielu utrudnień, ale i czasem odpoczynku, regeneracji i możliwością uwierzenia we własne siły. Owocem tej wyprawy jest wystawa „Sielpia w obiektywie naszego aparatu”.

Komentowanie jest wyłączone.