Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Teatr w DŚDSDnia 27.06.2013 roku w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy gościł teatr obwoźny. Grupa teatralna zaprezentowała spektakl pt. „Niedźwiedź” przedstawiający losy młodej wdowy oraz emerytowanego porucznika artylerii Smirnowa. Komedia dostarczyła oglądającym wiele uśmiechu na twarzy.

Komentowanie jest wyłączone.