Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Zajęcia klubowe przy Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane dzięki projektowi systemowemu “Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Choroba ta powoduje izolację, zamykanie się w sobie. Dlatego też, zajęcia te skierowane są na integrację ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwanie nowych umiejętności, dbanie o kondycję psychofizyczną. Działania te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu, którzy mogą w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania i nie myśleć o problemach, które ich dotyczą.

Komentowanie jest wyłączone.