Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 21.09.2011 roku w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się spotkanie integracyjne z lekarzami i rodzinami.
Tematem przewodnim spotkania były problemy dotyczące zdrowia psychicznego, konsekwencje niesystematycznego przyjmowania leków, uzależnienia towarzyszące chorobie psychicznej.

Komentowanie jest wyłączone.