Działania w projekcie NOWE SZANSE W MOPS II

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od marca do grudnia 2014 r. realizuje projekt systemowy „Nowe Szanse w  MOPS II” finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Działaniami projektowymi objętych jest 117 osób wraz z rodzinami: w tym 91 kontraktami socjalnymi, a 26 programami aktywności lokalnej.

Rodziny biorące udział w projekcie objęte są kompleksowym wsparciem w ramach pracy socjalnej na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu pracy.

W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej korzystają z różnych form wsparcia grupowego i poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów informatycznych.

W ramach działań projektowych przewidziane są również:

  • kursy zawodowe i kurs prawa jazdy;
  • staże i prace społecznie użyteczne;
  • środowiskowe imprezy integracyjne i spotkania edukacyjno-obywatelskie;
  • zajęcia psychoruchowe na basenie oraz rehabilitacja zdrowotna;
  • kursy językowe;
  • korepetycje przedmiotowe dla dzieci;
  • pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Wymienione działania kierowane są zarówno do uczestników projektu jak i członków rodzin.

Komentowanie jest wyłączone.