Doradztwo zawodowe

Od 28 marca 2011 roku uczestnicy IV edycji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęli udział w grupowym doradztwie zawodowym prowadzonym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, który jest partnerem w projekcie systemowym.
Warsztaty mają na celu wzbudzanie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego, poszukiwania pracy oraz przygotowanie  beneficjentów projektu do kursów zawodowych według określonych  w czasie ich trwania predyspozycji.
Warsztaty będą trwały do czerwca 2011 roku.

Komentowanie jest wyłączone.