Doradztwo zawodowe

Od marca 2012 roku uczestnicy V edycji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęli udział w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym prowadzonym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, który jest partnerem w projekcie systemowym.
Doradztwo ma na celu określenie predyspozycji zawodowych oraz wzbudzanie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego, poszukiwania pracy oraz przygotowanie Uczestników projektu do kursów zawodowych według określonych w czasie ich trwania predyspozycji.

Doradztwo indywidualne i grupowe będzie trwało do czerwca 2012 roku.

Komentowanie jest wyłączone.