Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – pracownik biurowy

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • pracownika biurowego

Więcej

Poszukiwany specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osoby:

 • Do obsługi projektu:
  • Specjalisty ds. zamówień publicznych
 • Więcej

  Poszukiwani specjaliści do pracy z uczestnikami projektu „Nowe Szanse w MOPS”

  W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osób:

 • Do pracy z uczestnikami projektu:
  • profilaktyka uzależnień;
  • prawnika;
  • psychologa (prowadzenie zajęć grupowych i grup wsparcia);
  • logopedy;
  • lekarzy psychiatrów;
  • terapeutów;
  • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych);
  • rehabilitanta;
  • fizjoterapeuty (prowadzenie warsztatu dla osób z zaburzeniami psychicznymi);
  • pielęgniarki (prowadzenie warsztatu dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
 • Więcej

  Poszukiwany lekarz medycyny pracy do pracy z uczestnikami projektu „Nowe Szanse w MOPS”

  W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osoby:

 • Do pracy z uczestnikami projektu:
  • lekarza medycyny pracy
 • Więcej

  Poszukiwany specjalista do obsługi prawnej projektu „Nowe Szanse w MOPS”

  W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

 • Do obsługi projektu:
  • prawnika (obsługa prawna projektu).
 • Więcej

  Poszukiwany specjalista ds. promocji w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

  W związku z realizacją IV Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

 • Do obsługi projektu:
  • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych).
 • Więcej