Zaproszenie do składanie ofert – kursy prawa jazdy – AKTUALIZACJA

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy:

 • Kurs prawa jazdy kat. B  – 15 osób.
 • Kurs prawa jazdy kat. C – 3 osoby.
 • Jazdy doszkalające – 6 osób.
 • Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, do dnia 18.07.2014 roku do godziny 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, pokój Nr 1 (Sekretariat).

  Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

 • Pismo przewodnie.
 • Załącznik Nr 1. Załącznik Nr 1 (aktualizacja).
 • Załącznik …

  Więcej

 • Działania w projekcie NOWE SZANSE W MOPS II

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od marca do grudnia 2014 r. realizuje projekt systemowy „Nowe Szanse w  MOPS II” finansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
  Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
  Działaniami projektowymi objętych jest 117 osób wraz z rodzinami: w tym 91 kontraktami socjalnymi, a 26 programami aktywności lokalnej.

  Rodziny biorące udział w projekcie objęte są kompleksowym wsparciem w ramach pracy socjalnej na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu pracy.

  W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej korzystają z różnych form wsparcia grupowego i poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów informatycznych.

  W ramach działań projektowych przewidziane są również:

  • kursy zawodowe i kurs prawa jazdy;
  • staże i prace społecznie użyteczne;
  • środowiskowe imprezy integracyjne i spotkania edukacyjno-obywatelskie;
  • zajęcia psychoruchowe na basenie …

   Więcej

  Poszukiwany Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II”

  MOPSW związku z realizacją od 01.03.2014 do 31.12.2014 r. Projektu “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do obsługi projektu:

  • specjalisty ds. zamówień publicznych

  Od kandydata/kandydatki wymagamy:

  • wykształcenie wyższe kierunkowe;
  • doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę przy zamówieniach publicznych w projektach współfinansowanych z EFS;
  • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
  • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
  • odpowiedzialność;
  • dyspozycyjność.

  Planowana forma realizacji zadania – usługa.

  Harmonogram realizacji usług z zakresu zamówień publicznych będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.

  Prosimy o przesyłanie oferty usługi na adres:

  • poczty elektronicznej:// < ![CDATA[ // < ![CDATA[ eval(unescape('%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%6D%61%69%6C%74%6F%3A%73%65%6B%72%65%74%61%72%69%61%74%40%6D%6F%70%73%2E%73%6B%61%72%6B%61%6D%2E%70%6C%22%3E%73%65%6B%72%65%74%61%72%69%61%74%40%6D%6F%70%73%2E%73%6B%61%72%6B%61%6D%2E%70%6C%3C%2F%61%3E%27%29')) // ]]>,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Więcej

  Poszukiwani specjaliści do pracy w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS II”

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osób:

  1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

  • profilaktyka uzależnień ( prowadzenie zajęć ind i gr. oraz grup wsparcia);
  • prawnika (poradnictwo prawne);
  • psychologa (prowadzenie zajęć grupowych i grup wsparcia);
  • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych).

  Więcej

  Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

  • lekarza medycyny pracy

  Więcej

  Rekrutacja do projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”

  MOPS

  Projekt realizowany od 01 marca do 31 grudnia 2014 roku. Warunkiem udziału jest zawarcie Kontraktu Socjalnego lub Programu Aktywności Lokalnej z pracownikiem socjalnym MOPS Skarżysko-Kamienna.

  Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 110 osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez:

  • działania wspierające aktywizację zawodową – doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, edukacyjne, specjalistyczne oraz warsztaty informatyczne realizowane w Klubie Integracji Społecznej MOPS,
  • zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
  • pokrycie częściowo kosztów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
  • pokrycie częściowo lub w całości kosztów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,
  • udział w imprezach integracyjnych.
  • staże zawodowe dla uczestników projektu do 30 roku życia.

  Ponadto Uczestnicy projektu mogą korzystać ze wsparcia dodatkowego, które stanowi przyznanie zasiłków celowych lub pomocy w naturze (odzież, …

  Więcej

  Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – asystent osoby niepełnosprawnej

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

  • asystenta osoby niepełnosprawnej

  Więcej

  Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – asystent rodziny

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

  • asystenta rodziny

  Więcej

  Poszukiwany specjalista do prawnej obsługi projektu „Nowe Szanse w MOPS II”

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do obsługi projektu:

  • prawnika (obsługa prawna projektu)

  Więcej

  Poszukiwany specjalista ds. promocji w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II”

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do obsługi projektu:

  • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych).

  Więcej

  Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – asystent koordynatora

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do realizacji projektu:

  • asystenta koordynatora

  Więcej