Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wycieczki

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację czterech 1-dniowych wycieczek do Inwałdu dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęło 5 ofert cenowych:

 • Oferta Nr 1: Biuro Podróży WADI, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko-Biała.
 • Oferta Nr 2: COOL TOUR, ul. Hutnicza 30, 20-218 Lublin.
 • Oferta Nr 3: Biuro Podróży „ADRIA”, ul. Piłsudskiego 35a, 27-200 Starachowice.
 • Oferta Nr 4: P.H.U EWWATOUR, Ewa Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 • Oferta Nr 5: Biuro Turystyczno-Usługowe „DELFIN”, Katarzyna Chuchmała, ul. Sienkiewicza 65/15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma P.H.U EWWATOUR, Ewa Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 26 490,00 zł.

  Załącznik:

 • Więcej

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – gadżety reklamowe

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
  ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę gadżetów reklamowych realizowaną z projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęło 5 ofert cenowych z:

 • GetGadget Paweł Drewniak, ul. Wojska Polskiego 3/13 32-800 Brzesko.
 • Agencja Reklamowa OPTIMA Anita Makarska-Gurgacz, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin.
 • PPHU BODMAN ul. Ryglicka 21a, 33-170 Tuchów.
 • ESPO Dariusz Jakubaszek, 23-302 Godziszów, Zdziłowice Pierwsze 12 z siedzibą 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 19.
 • LUXMEDIA Roman Dąbrowski 10-443 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 22/4.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:
  ESPO Dariusz Jakubaszek, 23-302 Godziszów, Zdziłowice Pierwsze 12 z siedzibą w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 19, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 7 593,17 zł.

  Załącznik:

 • Pismo.
 • Więcej

  Staże dla Uczestników Projektu Nowe Szanse w MOPS II

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej realizujący projekt pn. „Nowe Szanse w MOPS II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że grupa 24 uczestników w/w projektu od sierpnia zostanie skierowana na 3 miesięczne staże zawodowe głownie do jednostek budżetowych naszej gminy.

  W załączeniu można pobrać „Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu”.

  Załączniki:

 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • Więcej

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kursy prawa jazdy

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły trzy oferty cenowe:

 • „PETRUS – BP”  – Bogdan Pisarek, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 8.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „EL-TRANS” – Piotr Matysiak, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 65.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kajetan.Pl” – Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:  OSK „KAJETAN.PL”, Pan Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.

  Załączniki:

 • Pismo – „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”
 • Więcej

  Zaproszenie do składania ofert na wycieczki

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na organizację czterech 1-dniowych wycieczek dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

  Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania:

  • czterech wycieczek 1-dniowych do Inwałdu w dniach: 25-28 sierpień 2014 roku dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”.

  Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

 • Pismo przewodnie.
 • Załącznik Nr 1.
 • Załącznik Nr 1a.
 • Załącznik Nr 2.
 • Załącznik Nr 3.
 • Załącznik Nr 4.
 • Więcej

  Zaproszenie do składanie ofert – kursy prawa jazdy – powtórzone

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, w związku z powtórzeniem postępowania, zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy:

 • Kurs prawa jazdy kat. B – 16 osób.
 • Kurs prawa jazdy kat. C – 3 osoby.
 • Jazdy doszkalające – 6 osób.
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona – 1 osoba.
 • Więcej informacji w poniższych załącznikach:

 • Pismo przewodnie.
 • Załącznik Nr 1.
 • Załącznik Nr 1a.
 • Załącznik Nr 2.
 • Załącznik Nr 3.
 • Więcej

 • Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę gadżetów reklamowych

  MOPS

  W  związku z realizacją projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” w ramach POKL, Poddziałanie 7.1.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę gadżetów reklamowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia. Termin realizacji zamówienia do 22.09.2014 roku.

  Oferty cenowe , należy składać do dnia 11.08.2014 roku do godziny 13:00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19.

  Więcej szczegółów w załącznikach poniżej:

 • Pismo przewodnie.
 • Załącznik Nr 1.
 • Załącznik Nr 2.
 • Załącznik Nr 3.
 • Załącznik Nr 4.
 • Więcej

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kursy prawa jazdy

  MOPS

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
  ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły trzy oferty cenowe:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” – Kamil Bińczyk, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sokola 44/7.
 • „PETRUS – BP” – Bogdan Pisarek, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 8.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kajetan.Pl” – Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma

 • „PETRUS – BP” – Bogdan Pisarek, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 8, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.
 • 1. Pismo.

   

  Więcej

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – zabiegi rehabilitacyjne

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
  ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych
  na usługę wykonania zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły dwie oferty cenowe:

 • „ARCUS” Przemysław Bednarczyk, ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków.
 • „FIZJO_MEDICA”, Rafał Wijas, ul. 1-go Maja 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:

 • „FIZJO_MEDICA”, Rafał Wijas, ul. 1-go Maja 30, 26-110 Skarżysko-Kamienna, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.
 • Z powyższym Wykonawcą podpisana zostanie umowa.

  1. Pismo.

  Więcej

  Zaproszenie do składania ofert na realizację zabiegów rehabilitacyjnych

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, jako realizator projektu systemowego pod nazwą „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na usługę wykonania zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników w/w projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

  Oferty wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji i jej ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (kserokopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, do dnia: 25.07.2014 roku do godziny: 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 1 (Sekretariat).

  Szczegółowe informacje w poniższych załącznikach:

 • Pismo przewodnie.
 • Załącznik Nr 1.
 • Załącznik Nr 2.
 • Więcej