Bezpłatne szkolenie

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: „Działalność gospodarcza od podstaw, opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 24 do 27 października 2011 r.

Miejsce szkolenia to sala Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (wejście od ulicy Pięknej).

Program szkolenia:

  • podstawy rachunkowości firmy – 3 godziny,
  • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym – 2 godziny,
  • formy opodatkowania firmy – 1 godzina,
  • procedury związane z rejestracją firmy – 1 godzina,
  • podstawy prawa pracy – 1 godzina,
  • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu – 1 godzina,
  • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego – 2 godziny,
  • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność – 3 godziny,
  • warsztaty – sporządzenie przykładowych biznes planów – 6 godzin,
  • podsumowanie, zakończenie szkolenia – 1 godzina.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać za pośrednictwem strony internetowe Stowarzyszenia www.sspii.pl lub u Pani Anny Kwaśniewicz pokój 107, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Komentowanie jest wyłączone.