Bezpłatne szkolenie warsztatowe (22-25.04.2013 r.)

SPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby bezrobotne do uczestnictwa w warsztacie z zakresu: „Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.
Szkolenie odbędzie się w dniach od 22 do 25 kwietnia 2013 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1, III piętro, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Program warsztatu:

 • podstawy rachunkowości firmy – 3 godziny,
 • podstawy przedsiębiorczości społecznej – 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym – 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy – 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy – 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy – 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu – 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego – 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność – 3 godziny,
 • warsztaty – sporządzenie przykładowych biznes planów – 6 godzin,
 • podsumowanie i zakończenie szkolenia – 1 godzina.

W ramach zajęć organizator zapewnia materiały szkoleniowe, drobny poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenie na szkolenie można dokonać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

Ze względu na warsztatowy charakter zajęć liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia.

Komentowanie jest wyłączone.