Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 03.03.2020 rozpoczynają się zajęcia z zakresu wizerunku i zdrowego trybu życia [GRUPA I], którego zadaniem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania pozytywnego wizerunku swojej osoby w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu poznają zasady i metody budowania odpowiedniego wizerunku, w kontekście swoich mocnych i słabych stron, obszarów własnego rozwoju, jak również w kontekście kształtowania wizerunku przez ubiór i wygląd – własny styl, mowy ciała. Drugim etapem treningu będzie poznanie zasad zdrowego trybu życia. Zajęcia obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 02.03.2020 r. rozpoczynają się zajęcia z zakresu treningu umiejętności budżetowych [GRUPA III], które mają za zadnie zapoznać uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem, służy rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków, oszczędnego gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy, nauki podstawowych pojęć ekonomicznych. Trening obejmuje 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 03.03.2020 r. rozpoczynają się zajęcia z zakresu treningu umiejętności budżetowych [GRUPA II], które mają za zadnie zapoznać uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem, służy rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków, oszczędnego gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy, nauki podstawowych pojęć ekonomicznych. Trening obejmuje 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

„Znajomość języka angielskiego-sukcesem w pracy”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację w ramach II Naboru do projektu

„ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach II Naboru realizowane są BEZPŁATNE KURSY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2.
Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w przeszłości nabyły podstawowe kompetencje językowe na poziomie A1.

Zapraszamy osoby dorosłe POWYŻEJ 25 roku życia (PRACUJĄCE, BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO) zamieszkałe wyłącznie na terenie POWIATU SKARŻYSKIEGO lub KIELECKIEGO, należące do co najmniej jednej z podgrup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku od 25 do 49 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie).

 

Więcej