Poszukiwany Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalisty ds. zamówień publicznych

Więcej

MOPS uhonorowany

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, dnia 29.11.2011 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, p. Bożena Bętkowska odebrała z rąk Wojewody Świętokrzyskiego statuetkę oraz list gratulacyjny wraz z serdecznymi podziękowaniami dla pracowników Ośrodka za wkład włożony w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej na rzecz wspólnych adresatów naszych działań oraz wspólnej realizacji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Bezpłatne szkolenie

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: „Działalność gospodarcza od podstaw, opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 24 do 27 października 2011 r.

Miejsce szkolenia to sala Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (wejście od ulicy Pięknej).

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy – 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym – 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy – 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy – 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy – 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu – 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego – 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność – 3 godziny,
 • warsztaty – sporządzenie przykładowych biznes planów – 6 godzin,
 • podsumowanie, zakończenie szkolenia …

  Więcej

Kursy, szkolenia i warsztaty

W ramach Kontraktów socjalnych i Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w projekcie systemowym „Nowe Szanse w MOPS” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwają KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY po których nasi beneficjenci uzyskają nie tylko nową wiedzę ale także nabędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Więcej