Poszukiwany specjalista ds. promocji w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II”

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych).

Więcej

Koferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS”

Konferencja podsumowująca19 listopada 2013 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany od 2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

Partnerem formalnym projektu od 2010 r.  był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji.

Więcej

III Zjazd Konwentu CIS/KIS

MOPSW dniach 17-18 października 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach  k/Legionowa odbył się III Zjazd Konwentu CIS/KIS. Konwent liczy 112 jednostek z terenu całego kraju, członkiem jest również KIS MOPS ze Skarżyska-Kamiennej, którego pracownicy brali udział w w/w spotkaniu.

Więcej

Impreza integracyjna – zaproszenie

MOPSW dniu 20 września 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza Uczestników projektu wraz z rodzinami do udziału w spotkaniu społecznościowo-integracyjnym, które odbędzie się na terenie Muzeum im. Orła Białego przy ulicy Słonecznej 90.

Więcej

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!!!

Informujemy, iż od 1 listopada 2012 roku ruszyła rekrutacja do projektu pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”.
Projekt adresowany jest do 30 osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek: 18–24 lata;
 • klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej;
 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
 • wykształcenie maksymalnie średnie.

Więcej

Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • lekarza medycyny pracy

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – asystent koordynatora

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • asystenta koordynatora

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • asystenta osoby niepełnosprawnej

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – asystent rodziny

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • asystenta rodziny

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – pracownik biurowy

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • pracownika biurowego

Więcej