III Zjazd Konwentu CIS/KIS

MOPSW dniach 17-18 października 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach  k/Legionowa odbył się III Zjazd Konwentu CIS/KIS. Konwent liczy 112 jednostek z terenu całego kraju, członkiem jest również KIS MOPS ze Skarżyska-Kamiennej, którego pracownicy brali udział w w/w spotkaniu.

Więcej

Impreza integracyjna – zaproszenie

MOPSW dniu 20 września 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza Uczestników projektu wraz z rodzinami do udziału w spotkaniu społecznościowo-integracyjnym, które odbędzie się na terenie Muzeum im. Orła Białego przy ulicy Słonecznej 90.

Więcej

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!!!

Informujemy, iż od 1 listopada 2012 roku ruszyła rekrutacja do projektu pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”.
Projekt adresowany jest do 30 osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek: 18–24 lata;
 • klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej;
 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
 • wykształcenie maksymalnie średnie.

Więcej

Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • lekarza medycyny pracy

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – asystent koordynatora

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • asystenta koordynatora

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • asystenta osoby niepełnosprawnej

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – asystent rodziny

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • asystenta rodziny

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – pracownik biurowy

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • pracownika biurowego

Więcej

Poszukiwany Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalisty ds. zamówień publicznych

Więcej

MOPS uhonorowany

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, dnia 29.11.2011 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, p. Bożena Bętkowska odebrała z rąk Wojewody Świętokrzyskiego statuetkę oraz list gratulacyjny wraz z serdecznymi podziękowaniami dla pracowników Ośrodka za wkład włożony w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt dobrej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej na rzecz wspólnych adresatów naszych działań oraz wspólnej realizacji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Bezpłatne szkolenie

Zarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w szkoleniu warsztatowym z zakresu: „Działalność gospodarcza od podstaw, opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.

Szkolenie odbędzie się w dniach od 24 do 27 października 2011 r.

Miejsce szkolenia to sala Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (wejście od ulicy Pięknej).

Program szkolenia:

 • podstawy rachunkowości firmy – 3 godziny,
 • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym – 2 godziny,
 • formy opodatkowania firmy – 1 godzina,
 • procedury związane z rejestracją firmy – 1 godzina,
 • podstawy prawa pracy – 1 godzina,
 • omówienie podstawowych zasad tworzenia biznes planu – 1 godzina,
 • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego – 2 godziny,
 • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność – 3 godziny,
 • warsztaty – sporządzenie przykładowych biznes planów – 6 godzin,
 • podsumowanie, zakończenie szkolenia …

  Więcej