Aktywność i Integracja

MOPS-KrzyweOd 01.05.2016 r. do 31.10.2016 r. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” (SAZON) będzie  realizowało  projekt „Aktywność i Integracja” współfinansowany przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia uczestników poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej, fizycznej i turystyczno-rekreacyjnej. W ramach działań projektowych zostaną zorganizowane rajdy piesze na terenie miasta i okolic. W trakcie rajdów prowadzone będą zajęcia praktyczne z zakresu prawidłowej techniki marszu z kijkami do Nordic Walking.

MOPS-Krzywe miasto-logo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ.

Więcej

Program Aktywizacja i Integracja

MOPS-KrzyweOd kwietnia br. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizowany jest „Program Aktywizacja i Integracja w powiecie skarżyskim w 2016 r.” przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy i Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji.

Głównym celem Programu (PAI) jest rozwinięcie kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Program składa się z dwóch bloków działań:

 • Aktywizacji zawodowej – realizowanej poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych przez uczestników PAI.
 • Integracji społecznej – realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem, profilaktykiem, coachem i pracownikiem socjalnym.
 • PAI skierowany jest do grupy 20 bezrobotnych osób z terenu naszego miasta. Realizowany będzie w 3 dwumiesięcznych edycjach.

  MOPS-Krzywe SSPII PUP-Skarżysko-Kamienna

   

  Więcej

  Informacja

  MOPS-Krzywe

  Informujemy, że od 01.02.2016 r. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego 10 został uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla osób bezrobotnych.

  W każdy piątek w godzinach od 13.00 do 15.00 porad udzielają doradcy klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  PUPbeztla MOPS-Krzywe

   

  Więcej

  Świąteczne spotkanie

  spotkanie-swiateczne-23122015-1523 grudnia w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w czasie którego zostały przekazane paczki z zabawkami dla dzieci. W spotkaniu wzięli udział członkowie rodzin uczestniczących w całorocznych zajęciach Klubu, a szczególnie
  w Programie Aktywizacja i Integracja oraz wykonujących prace społecznie użyteczne.

  Dzieci z w/w rodzin otrzymały paczki w których znajdowały się zabawki, przybory szkolne oraz książki. Prezenty sprawiły dzieciom ogromną radość.

  Fundatorem prezentów było Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich.

  W imieniu obdarowanych na ręce prezesa Marka Mika składamy serdeczne podziękowania.

  Więcej

  Poszukiwany specjalista ds. promocji w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II”

  W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do obsługi projektu:

  • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych).

  Więcej

  Koferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS”

  Konferencja podsumowująca19 listopada 2013 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany od 2008 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

  Partnerem formalnym projektu od 2010 r.  był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

  Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji.

  Więcej

  III Zjazd Konwentu CIS/KIS

  MOPSW dniach 17-18 października 2013 r. w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach  k/Legionowa odbył się III Zjazd Konwentu CIS/KIS. Konwent liczy 112 jednostek z terenu całego kraju, członkiem jest również KIS MOPS ze Skarżyska-Kamiennej, którego pracownicy brali udział w w/w spotkaniu.

  Więcej

  Impreza integracyjna – zaproszenie

  MOPSW dniu 20 września 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza Uczestników projektu wraz z rodzinami do udziału w spotkaniu społecznościowo-integracyjnym, które odbędzie się na terenie Muzeum im. Orła Białego przy ulicy Słonecznej 90.

  Więcej

  REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!!!

  Informujemy, iż od 1 listopada 2012 roku ruszyła rekrutacja do projektu pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”.
  Projekt adresowany jest do 30 osób spełniających następujące kryteria:

  • wiek: 18–24 lata;
  • klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej;
  • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
  • wykształcenie maksymalnie średnie.

  Więcej

  Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS”

  W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

  • lekarza medycyny pracy

  Więcej

  Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS” – Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

  W związku z realizacją V Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

  1. Do realizacji projektu:

  • Koordynator Programu Aktywności Lokalnej

  Więcej