Rekrutacja do projektu Kreatywnie i Skutecznie

Trwa rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz
  • osoby bierne zawodowo korzystające s pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Poniżej została zamieszczona pełna dokumentacja do uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnić załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny.

 

 

Więcej

Rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Projekt realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022r. Warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie Kontraktu Socjalnego z pracownikiem socjalnym MOPS Skarżysko-Kamienna.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 90 osób (w tym 10 z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Skarżyska-Kamiennej.  Dla każdego uczestnika projektu zostanie stworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji z uwzględnieniem:

Więcej

Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do III edycji projektu „JOBfirma 2019” realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.
Osoby bezrobotne, po 50 roku życia, chcące powrócić na rynek pracy zapraszamy do udziału w III edycji projektu „JOBfirma 2019″ realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.

WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  • osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  • osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:

Etap 1. Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.

Etap 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego …

Więcej

III edycja Paktu zatrudnieniowego

W dniu 5 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie instytucji tworzących partnerstwo mające na celu realizację Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim, który został podpisany w dniu 13 grudnia 2016 r. Jest to już III edycja Paktu.

KIS/MOPS w Skarżysku Kamiennej jest partnerem paktu, współpracując w obszarze aktywizacji bezrobotnych klientów MOPS.

Więcej