Dział Usług Specjalistycznych

W dniu 14 maja 2010 roku beneficjenci DUS wzięli udział w rajdzie i Pikniku Archeologicznym Rydno 2010, w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo braku pogody uczestnicy dopisali oraz mieli dobre humory. Słuchali ciekawych wykładów na temat rezerwatu archeologicznego oraz osad przemysłowych przy kopalni hematytu z okresu schyłkowego paleolitu do neolitu.

Więcej

Sekcja Usług Specjalistycznych

16 października 2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Rejów odbyło się spotkanie integracyjne w formie ogniska – zorganizowane przez pracowników SUS dla beneficjentów i ich rodzin. Uczestnikami spotkania byli podopieczni Sekcji Usług Specjalistycznych objęci projektem „Nowe Szanse w MOPS” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyło 49 osób.

Więcej