„Znajomość języka angielskiego-sukcesem w pracy”

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna rekrutację w ramach II Naboru do projektu

„ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCESEM W PRACY”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach II Naboru realizowane są BEZPŁATNE KURSY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY A2.
Udział w kursie mogą wziąć osoby, które w przeszłości nabyły podstawowe kompetencje językowe na poziomie A1.

Zapraszamy osoby dorosłe POWYŻEJ 25 roku życia (PRACUJĄCE, BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO) zamieszkałe wyłącznie na terenie POWIATU SKARŻYSKIEGO lub KIELECKIEGO, należące do co najmniej jednej z podgrup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej
– osoby w wieku od 25 do 49 lat, wyłącznie o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie).

 

Więcej …

Więcej

X Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki

26 września 2019 r. odbył się X Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki – profilaktyka raka piersi. Jest to impreza o charakterze profilaktycznym mająca na celu zachęcenie mieszkanek powiatu skarżyskiego do wykonania badania mammograficznego, poprzez promowanie tych badań, szerzenie wiedzy na temat raka piersi oraz promowanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych.

Organizatorami marszu byli: Skarżyski Klub Amazonek, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc”, Miejskie Centrum Kultury, Szpital Powiatowy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Skarżyskiego Pana Artura Berusa oraz Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Pana Konrada Kröniga i współfinansowane przez Powiat Skarżyski.

Fundatorem nagród dla uczestników konkursu plastycznego organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Prezydent Konrad Krönig. Ponadto Akademia Holistyczna i Firma Podoskin przyznały dodatkowe nagrody specjalne dla wybranych prac. Nagrody w konkursie wiedzy sfinansował Powiat Skarżyski oraz Centrum Dietetyczne Natur House.

Fundatorem słodkich …

Więcej

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej „Kreatywnie i Skutecznie”

W dniu 29.08.2019 r w Biurze Projektu  ( KIS/MOPS  Skarżysko Kam ) „Kreatywnie i Skutecznie”  odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyłonienia uczestników projektu. Komisja Rekrutacyjna oceniła 29 formularzy wraz z dokumentacją rekrutacyjną. Ocena składała się z 3 etapów:

 • Ocena spełnienia kryteriów dostępu – wszystkie złożone formularze spełniły kryterium.
 • Ocena spełnienia kryteriów formalnych – wszystkie złożone formularz spełniły kryterium.
 • Ocena spełnienia kryteriów dodatkowych ( wg. karty oceny ). Liczba uzyskanych pkt. w załączonej tabeli.
 • Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmowane są formularze rekrutacyjne kandydatów na uczestników  w/w projektu. Po zebraniu koniecznej  dokumentacji będą one rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej.

  Więcej

  Rekrutacja do projektu Kreatywnie i Skutecznie

  Trwa rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

   

  Uczestnikami projektu mogą być:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz
  • osoby bierne zawodowo korzystające s pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

  Poniżej została zamieszczona pełna dokumentacja do uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnić załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny.

   

   

  Więcej

  Rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

  Projekt realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022r. Warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie Kontraktu Socjalnego z pracownikiem socjalnym MOPS Skarżysko-Kamienna.

  Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 90 osób (w tym 10 z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Skarżyska-Kamiennej.  Dla każdego uczestnika projektu zostanie stworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji z uwzględnieniem:

  Więcej

  Grant w programie „Decydujesz Pomagamy”

  Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć Znaczy Móc” wzięło udział w V edycji programu grantowego „Decydujesz Pomagamy” realizowanego przez Tesco Polska.

  Złozylismy wniosek grantowy dotyczący organizacji Klubu Wolontariusza Przyjaciele, który przygotuje 20 wolontariuszy młodzieżowych do pracy na rzecz pomocy dzieciom i seniorom.

  Stowarzyszenie będzie prowadzić te działania we współpracy z ogniskiem wychowawczym TPD oraz Klubem Senior+. Nasza współpraca ma już wypracowane formy i tradycje w podejmowaniu inicjatyw integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej a szczególnie osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci.

  Właśnie otrzymaliśmy informację o otrzymaniu grantu:

 • Informacja o grancie.
 • Więcej

  UWAGA!!! NABÓR PRZEDŁUŻONY

  POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ INFORMUJE, IŻ OD 20 LUTEGO 2019 R. PRZEDŁUŻONY ZOSTAJE NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO UDZIAŁU W III EDYCJI PROJEKTU „JOBFIRMA 2019″ REALIZOWANEGO W RAMACH PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH 50+ W POWIECIE SKARŻYSKIM.

  WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  • osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  • osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

  Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego.

  Termin składania formularzy rekrutacyjnych: do dnia 08.03.2019 r.

  Podstawowym warunkiem zgłoszenia się do uczestnictwa w projekcie jest złożenie Formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu III edycji projektu JOBfirma 2019). Formularze będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 1-go Maja 105 – Biuro podawcze (parter). Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.skarzysko.praca.gov.pl oraz w siedzibie:

  Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

  Nabór osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do III edycji projektu „JOBfirma 2019” realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.
  Osoby bezrobotne, po 50 roku życia, chcące powrócić na rynek pracy zapraszamy do udziału w III edycji projektu „JOBfirma 2019″ realizowanego w ramach Paktu Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie skarżyskim.

  WYMAGANIA KONIECZNE WOBEC KANDYDATA

  • osoba zarejestrowana w PUP w Skarżysku – Kamiennej jako osoba bezrobotna,
  • osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

  Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:

  Etap 1. Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.

  Etap 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego …

  Więcej